Ritva Kovalainen & Sanni Seppo

 

Photgraphy co-operation

Ritva Kovalainen has collaborated with Sanni Seppo on photographing trees and forests since 1992.

In their work which explores spiritual and cultural connotations, they have tackled the mythology associated with the forest and modern-day people’s relationship with the forest.


Valokuvausyhteistyötä

Valokuvataiteilijat Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo tekevät yhteistyöprojekteja, joissa käsitellään puihin ja metsiin liityviä henkisiä ja kulttuurisia merkityksiä.


CONTACTS / YHTEYS

puidenkansa@elisanet.fi

Ritva Kovalainen,

+358 (0)40-5478464

www.kovalainenritva.com

Sanni Seppo 

+358 (0) 500-185609

www.sanniseppo.com

Ritva Kovalainen
Sanni Seppo