GOLDEN FOREST

KULTAINEN METSÄ

 
HILJAA HUOJUU KORVEN HONKA 

Hiljaa huojuu korvehonka kuvaa suomalaista luonnontilaista metsää, sen monimuotoisuutta, tiloja ja henkisiä merkitykisiä.

Luonnontilaisia metsiä on Suomessa jäljellä vain muutamia prosentteja koko metsäalasta. Pääosa näistä sijaitsee syrjäisillä alueilla Pohjois- ja Itä-Suomessa. Huvetessaan ja pirstoutuessaan luonnonmetsät ovat hiljalleen loitonneet yhä kauemmaksi kaupungistuvien suomalaisten kokemuspiiristä
 
SOFTLY SWAYS THE ANCIENT PINE

The series shows glimpses of Finnish virgin forest, a complex ecological system that has evolved in the course of millennia.

Virgin forests account for only a few percent of all forests in Finland. Most of them are located in remote areas in northern and eastern parts of the country. In southern Finland, there are only small isolated fragments here and there. As they diminish and fragment, virgin forests gradually move further away from the experience of increasingly
urban Finns.

Ritva Kovalainen: Sarjasta  “Ajautua hyville rannoille “ / from the series  “Drifting on Good Shores”

Ritva Kovalainen: Sarjasta Yhdellä sanalla / From the series With one word


Ritva Kovalainen  & Sanni Seppo: Mänty,  yksityiskohta teoksesta / Pine,  a section of the artwork

Ritva Kovalainen: sarjasta ”Hiljaa huojuu korven honka”  /  from the series  “Softly Sways the Ancient Pine”

Sanni Seppo: Käkkärät / Gnarled Trees

Sanni Seppo:  Piilo” / “Hiding Place”

Ritva Kovalainen: sarjasta ”Hiljaa huojuu korven honka”  /  from the series  “Softly Sways the Ancient Pine” 

Sanni Seppo: sarjasta ”Hiljaa huojuu korven honka”  /  from the series  “Softly Sways the Ancient Pine”

Sanni Seppo: sarjasta ”Hiljaa huojuu korven honka”  /  from the series  “Softly Sways the Ancient Pine”

Ritva Kovalainen: Sarjasta  “Hiljaisuutta “ /  from the series  “Silence”

Ritva Kovalainen: Sarjasta  “Hiljaisuutta “ /  from the series  “Silence”

Ritva Kovalainen: Sarjasta  “Paikka jossa... “ /  from the series  “A place where...”

Ritva Kovalainen: Sarjasta  “Paikka jossa... “ /  from the series  “A place where...”

Back to Golden forestKULTAINEN_METSA.htmlKULTAINEN_METSA.htmlshapeimage_4_link_0
THE ISLAND OF SPIRITS
HENKIEN SAARELLATHE_ISLAND_OF_SPIRITS_HENKIEN_SAARELLA.htmlTHE_ISLAND_OF_SPIRITS_HENKIEN_SAARELLA.htmlTHE_ISLAND_OF_SPIRITS_HENKIEN_SAARELLA.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1
SILVICULTURAL OPERATIONS
METSÄNHOIDOLISIA TOIMENPITEITÄSILVICULTURAL_OPERATIONS.htmlSILVICULTURAL_OPERATIONS.htmlSILVICULTURAL_OPERATIONS.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1

SOFTLY SWAYS THE ANCIENT PINE

HILJAA HUOJUU KORVEN HONKA

FOREST TALK FILM  
METSÄPUHETTA ELOKUVA FOREST_TALK.htmlFOREST_TALK.htmlFOREST_TALK.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1
Back map of projectsHOME_PAGE_MAP___KOTISIVUN_RAKENNE.htmlHOME_PAGE_MAP___KOTISIVUN_RAKENNE.htmlshapeimage_8_link_0