GOLDEN FOREST

KULTAINEN METSÄ

 
METSÄNHOIDOLISIA TOIMENPITEITÄ

”Sana metsä tarkoitti joskus rajaa, reunaa, äärtä, jonka takaa alkoi toinen valtakunta.Montako puuta meidän kielessämme ja maisemassamme muodostaa metsän? Aloimme mitata metsää minuuteissa – sen mukaan, kuinka kauan kestää kävellä metsän läpi aukolta aukolle tai taimikolle. Kun 1960-luvulla saattoi vielä kulkea 24 tunnin metsissä, me kuljemme kolmen minuutin ja viiden minuutin metsissä.” 

1950-luvulla käyttöönotettujen metsätalousmenetelmien seurauksena monimuotoiset luonnonmetsät ovat muuttuneet usein yhtä puulajia kasvaviksi tasaikäisiksi metsiköiksi. Järeillä avohakkuilla ja maanmuokkauksilla on pyritty maksimaalisen tehokkaaseen tuotantoon. Tämän seurauksena metsämaisema on pirstoutunut sekä eläin- ja kasvilajisto köyhtynyt. Tutkijoiden arvion mukaan nykymenolla jopa noin 1000 metsälajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon.

”Metsänhoidollisia toimenpiteitä” 
kertoo paitsi siitä, mitä metsissämme tapahtuu, myös siitä, miten ihmiset tilanteen kokevat.
 
SILVICULTURAL OPERATIONS

“In Finnish, the word for forest – metsä – used to mean a border, a boundary beyond which there is another realm. How many trees does it take to make a forest in our language and our landscape? We began to measure forests in minutes: how long does it take to walk through a forest from an opening to another opening or seedling stand. In the 1960s it was still possible to wonder in 24-hour forests but today we have three and five- minute ones.”

Forest management techniques adopted in the 1950s have turned many diverse natural forests into single-species groves of same-aged trees. Heavy-handed clear cutting and ground preparation have been used for maximal productivity. As a result, forests have become fragmented and the diversity of their flora and fauna have suffered. In fact, researchers estimate that as many as 1000 forest species are in danger of extinction. 

Ritva Kovalainen and Sanni Seppo’s works depicting forest management measures tell the tale of what is going on in our forests and of how people experience it.


Ritva Kovalainen & Sanni Seppo: Sarjasta  “Metsänhoidollisia toimenpiteitä” / from the series  “Silvicultural Operations”

Ritva Kovalainen & Sanni Seppo: Sarjasta  “Jokamiehen oikeus” / from the series  “Everyman’s right”

Ritva Kovalainen & Sanni Seppo: Sarjasta  “Jokamiehen oikeus” / from the series  “Everyman’s right”

Ritva Kovalainen: sarjasta ”Menetetty metsä”  /  from the series  “Lost Forest”

Ritva Kovalainen & Sanni Seppo: Sarjasta  “Metsänhoidollisia toimenpiteitä” / from the series  “Silvicultural Operations”

Ritva Kovalainen: sarjasta ”Menetetty metsä”  /  from the series  “Lost Forest”

END OF THE RAINBOW - FILM
SATEENKAARENPÄÄ - ELOKUVAEND_OF_THE_RAINBOW.htmlEND_OF_THE_RAINBOW.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1
Back to Golden ForestKULTAINEN_METSA.htmlKULTAINEN_METSA.htmlshapeimage_5_link_0
KIRJA / THE BOOKMETSANHOIDOLLISA_TOIMENPITEITA_KIRJA.htmlHILJAA_HUOJUU_KORVEN_HONKA.htmlshapeimage_6_link_0
THE ISLAND OF SPIRITS
HENKIEN SAARELLATHE_ISLAND_OF_SPIRITS_HENKIEN_SAARELLA.htmlTHE_ISLAND_OF_SPIRITS_HENKIEN_SAARELLA.htmlTHE_ISLAND_OF_SPIRITS_HENKIEN_SAARELLA.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1

SILVICULTURAL OPERATIONS

METSÄNHOIDOLISIA TOIMENPITEITÄ

SOFTLY SWAYS THE ANCIENT PINE
HILJAA HUOJUU KORVEN HONKAHILJAA_HUOJUU_KORVEN_HONKA.htmlHILJAA_HUOJUU_KORVEN_HONKA.htmlHILJAA_HUOJUU_KORVEN_HONKA.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1
FOREST TALK FILM  
METSÄPUHETTA ELOKUVA FOREST_TALK.htmlFOREST_TALK.htmlFOREST_TALK.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1
Back map of projectsHOME_PAGE_MAP___KOTISIVUN_RAKENNE.htmlHOME_PAGE_MAP___KOTISIVUN_RAKENNE.htmlshapeimage_10_link_0